Wafelenbak Scouts Hemiksem


Privacyverklaring


Onze scoutsgroep hecht veel belang aan de privacy van leden, leiding, ouders en sympathisanten, en dus ook de klanten van onze wafelenbakactie.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken i.f.v. de wafelenbakactie. We doen dit steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Jouw rechten


Je hebt heel wat rechten. Hieronder kan je een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe je ze kan uitoefenen. Als we jou om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kan je zelf die toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

Gegevens inkijken

Wil je een overzicht krijgen van alle gegevens die we in ons bezit hebben, neem dan contact op met de groepsleiding via groepsleiding@scoutshemiksem.be.

Gegevens verbeteren of aanvullen

Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kan je die steeds laten aanpassen of aanvullen.

Gegevens verwijderen

Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:
  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
  • De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

Gebruik van gegevens beperken

Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.

Rechten uitoefenen

We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen jouw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van jouw identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens gebruikt of misbruikt.
Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met de groepsleiding via groepsleiding@scoutshemiksem.be.
Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

Welke gegevens verzamelen we?

Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres en IP-adres.
Gedragsgegevens zoals de wijze waarop u op onze website bent geraakt (social media, email, rechtstreeks, ...).

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Onze groep verwerkt uw gegevens in functie van:
  • Het organiseren van het evenement "grote wafelenbak" (leveren van uw bestelling, dus noodzakekelijk voor de uitoefening van de verkoopsovereenkomst)
  • Mails i.v.m. gelijksoortige evenementen in de toekomst (gerechtvaardigd belang van de vereniging)

Verkijgen van de gegevens

Gegevens worden rechtstreeks verkregen van de betrokkene en/of zijn vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Onze groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Maximaal één maand na afloop van de wafelenbakactie worden alle persoonlijke gegevens gewist of geanonimiseerd.
Enkel mailadressen van klanten worden bewaard voor communicatie van gelijksoortige evenementen in de toekomst.

Toegang tot gegevens

Enkel leiding, leden, sympathisanten en toeleveranciers die betrokken zijn bij het verwerken van bestellingen, hebben toegang tot de persoonsgegevens van klanten.
Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. De meest recente versie kan steeds geraadpleegd worden via www.ikwileenwafel.be/privacy.php/

Laatste aanpassing: 05/10/2018

 
Privacyverklaring || Site created with Shield template by TemplateMag || Icons made by Freepik from www.flaticon.com